Een initiatief van Eerste Verdieping


WelstandOnline is een initiatief van Eerste Verdieping, een bureau dat (overheids) organisaties de mogelijkheid biedt om complexe informatie eenvoudig te beheren en online te publiceren in een voor iedereen toegankelijke vorm. Bijvoorbeeld op het gebied van welstand en ruimtelijke kwaliteit.

In de afgelopen jaren is Eerste Verdieping betrokken geweest bij de implementatie van de IMWE standaard en hebben we samen met Federatie Welstand meerdere online welstandsnota's gerealiseerd in het kader van het landelijke Welstand Transparant project.

Eerste Verdieping is sinds 2005 partner van Het Gelders Genootschap en realiseert/beheert online welstandsnota's voor gemeenten in het werkgebied van deze organisatie.

Lees meer op www.eersteverdieping.nl.

Vragen?
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.